Watsu a vodní péče pro těhotné ženy

22.06.2023

Ve druhém díle mého podcastu Na vlně jsem s vámi sdílela, co vlastně Watsu je a jak působí ošetření ve vodě na celou bytost. O to silněji vnímám, jak důležitá je tato jemná a citlivá péče pro těhotné ženy. Otevírá se tím cesta k hlubšímu spojení s tělem i miminkem.


Na co se můžete těšit, pokud se v průběhu vašeho těhotenství setkáme ve vodě?


Pro vaše tělo..

Mezi hlavní benefity patří uvolnění páteře, kloubů, vazů a svalů. Možnost práce s kyčlemi, pánví a odlehčením celého kosterní soustavy díky nadnášení teplou a slanou vodou. Představte si, že najednou je vypnuta gravitační síla a celé vaše tělo se může odevzdat do volného a laskavého plynutí s jemnými pohyby ve vodě. Vznášíte se stejně jako miminko ve vašem těle.. S blížícím se porodem je celého tělo více namáhané zvětšujícím se bříškem. Watsu může v téhle chvíli uvolnit vašim zádům a pánvi a dát celému tělu prostor se volně nadechnout, zklidnit a obrátit pozornost jen k sobě. Celé ošetření je přizpůsobeno možnostem vašeho těla, respektuje pohyblivost končetin a kloubů. Zároveň se můžeme zaměřit na uvolnění míst, kde cítíte větší napětí nebo bolest.


Díky zkušenostem se suchozemskou masáží ráda zapojuji zvláštní pozornost k uvolnění bederní páteře, především navazující křížové kosti, SI skloubení, kyčlím a oblasti celé pánve. Jedna z žen to nazvala procedurou "létající a tančící pánve". Ve třetím trimestru a v posledních dnech před porodem tak máme šanci a možnost ulevit celému pánevnímu pletenci, na které miminko už může naléhat a tlačit.


Prostředí teplé a slané vody ještě umocní fyzickou relaxaci a velice snadno přichází i hluboká relaxace psychická. V podstatě se té relaxaci nedá odolat. Přecházíme k jemnější rovině naší bytosti, která takovou péči a uvolnění potřebuje úplně stejným dílem. Vodní prostředí je skvělým prostředníkem pro "vypnutí hlavy". Často jsme zaseknutí v myšlenkách, starostech, obavách, představách a očekáváních, že nás až odpojí od vnímání fyzických potřeb.


Obzvlášť v období těhotenství a před porodem je důležité se uvolnit do těla, obnovit důvěru k jeho schopnostem připravenosti na celý proces porodu. Bezpečné a láskyplné vodní prostředí dokáže uvolnit psychické i fyzické napětí a vytvoří prostor k nádechu zpátky do těla. Celé ošetření nám v každém doteku připomíná, že v těle jsme doma. Máme v něm oporu, zázemí i zdroje až neuvěřitelných schopností, možností a síly. Stačí jen znovu navázat tento kontakt.


S radostí a souhlasem s vámi sdílím i zpětnou vazbu Jany..


Ještě před porodem jsem chtěla poznat Watsu. Přála jsem si, abych si ve vodě, která mě teď hodně volá, něco uvědomila, či pustila. Přítomnost Moniky a důvěra v její vedení procesu mi umožnila se plně uvolnit, voda uvolnění úžasně podporovala, a tak jsem jen tak byla, v přítomnosti se svým dechem a v lůně vody. Cítila jsem se uvolněná, až uvolnění přešlo v proud lásky, která byla úplně všude, mnou a vším. Přišel i pocit smutku, staré emoce, která už chtěla ven, tak rychle, jak přišla, i odešla. A zase ten pocit, že je vše v harmonii. Připomněla jsem si svůj porod jako cestu z nezměrného klidu do dobrodružství. Cítila jsem intenzivní spojení s děťátkem a vnímala jsem, že se oba těšíme na porod. Prostředí vody a jemné plynutí v ní teď vnímám jako velmi léčivé a podporující. Přeju vám, ať si tohle pohlazení pro duši dopřejete.


Pro mě je každé setkání ve vodě velice osobní. Vstupuji do něj naprosto otevřeně a odhaleně tak, aby jsme se setkali v co nejhlubším přítomném okamžiku, bez rolí, masek a jakékoli hry. Kromě těch jasných, výše uvedených přínosů je ošetření ve vodě setkáním v srdcích, setkání s vlastní esencí a s plynutím mimo lineární čas a prostor. Voda jako médium ještě zesiluje moc doteku, který se otiskuje do naší buněčné paměti a má sílu přepsat bolestné prožitky, uvolnit potlačené emoce a traumata, která se zapouzdří do necitlivosti a odpojení od určitých částí našeho těla. Skutečnou oporu a moudrost pak můžeme znovu čerpat, pokud se odhodláme vnímat a vidět odmítané části nás samých a hledáme cestu k celistvosti. Voda sama o sobě neustále hladí celý povrch našeho těla, podporuje nás a odplavuje napětí. Je to její přirozená vlastnost a dar, který je nám tu neustále k dispozici.

Ve vodě se dějí zázraky.


Některé se těžko popisují slovy.

Jsme jedna voda, ať už se v ní otužujeme, užíváme si její plynutí kolem těla a hlazení nebo ladíme tu vodní část, která tvoří většinu naší fyzické formy.

Přeji vám klidné dny a pokud vás voda zavolá, napište nebo zavolejte a setkáme se v ní třeba společně. Stejně tak, pokud by vám přišel na mysl člověk, kterému by mohlo vodní ošetření pomoci, budu ráda za sdílení a předání kontaktu.


S láskou M.